Wat is werkvermogen?

Het werkvermogen geeft aan in welke mate een medewerker zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren. Het werkvermogen wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en de eisen die door het werk worden gesteld. Wanneer er een goed evenwicht is, zal het werkvermogen dus ook goed zijn.

Het "huis van het werkvermogen" (Ilmarinen, 2005) geeft een visuele voorstelling van de onderliggende factoren die het niveau van het werkvermogen bepalen en is daarom het ideale raamwerk voor onze tool "Wellfie". Het werkvermogen bevindt zich helemaal bovenaan in het dak van het huis en steunt op vier verdiepingen die samen het werkvermogen beïnvloeden.

Gelijkvloers =
lichamelijke en geestelijke gezondheid

Representeert de gezondheid en functionele capaciteiten van de medewerker. Beide eigenschappen vormen de basisverdieping van het huis. Een goede lichamelijke en psychische gezondheid is noodzakelijk om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

Eerste verdieping =
competenties

De medewerker moet over de geschikte kennis en vaardigheden beschikken om zijn taken te kunnen uitoefenen. Het is van belang dat een medewerker zich deskundig voelt in zijn dagelijkse werkopdrachten.

Tweede verdieping
waarden, houding en motivatie

Belichaamt de waarden, houding en motivatie waarmee een medewerker zijn job uitoefent. Wanneer hij zijn taken waardevol en nuttig vindt en gemotiveerd is, dan zal hij de job langer kunnen en willen uitoefenen. Deze verdieping beschikt bovendien ook over een balkon, wat symbool staat voor de invloed van de persoonlijke omgeving op de waarden, houding en motivatie van de medewerker. Datgene wat hij belangrijk vindt en hoe sterk hij voor een bepaalde taak gemotiveerd is, wordt sterk beïnvloed door de directe sociale omgeving (familie, vrienden, gezin, ...).

Derde verdieping
werkinhoud en -eisen, werkomgeving en -organisatie, collega’s en manier van leidinggeven

Deze verdieping wordt voornamelijk bepaald en meest direct beïnvloed door de onderneming.

Trappen

De verschillende verdiepingen van het huis zijn met elkaar verbonden via trappen. Deze symboliseren de interactie en invloed tussen de verdiepingen.

Dak
het werkvermogen

Het dak, zal pas stevig zijn als ook de vier onderliggende verdiepingen degelijk en goed onderhouden zijn. Wanneer één of meerdere verdiepingen aan renovatie toe zijn, zal dit het werkvermogen van de medewerker ondermijnen.