FAQ

Is er een voorwaarde om mee te doen?

Er zijn geen formele voorwaarden om mee te doen. De tool is gratis ter beschikking van elke ondernemer die het belangrijk vindt dat de medewerkers gemotiveerd en gelukkig zijn in hun job. Bovendien is er geen externe ondersteuning nodig om gebruik te kunnen maken van Wellfie.


Kan een klein bedrijf ook mee doen?

 • Telt je bedrijf minder dan 10 medewerkers?
  Je kan de medewerkers de vragenlijst laten invullen. Daarna krijgen zij persoonlijke feedback met tips. Je krijgt als werkgever geen groepsresultaten, dit om de anonimiteit van je medewerkers te garanderen. Hoe kan je dan op bedrijfsvlak actie ondernemen als je de groepsresultaten niet kent? Je kan na de invulronde je medewerkers uitnodigen om de resultaten te bespreken. Ook de feedback op je eigen persoonlijke vragenlijst kan een leidraad zijn om acties binnen je bedrijf te ondernemen.
 • Telt je bedrijf meer dan 10 medewerkers?
  Elke medewerker die meedoet krijgt persoonlijke feedback met tips na het invullen. Je ontvangt als werkgever een groepsrapport zodra er bij het afsluiten 10 medewerkers of meer de vragenlijst hebben ingevuld. Dit groepsrapport kan je gebruiken als startpunt voor opvolging en actie.

Wat doe ik voor de bevraging?

Kondig aan wat je van plan bent en waarom je de bevraging belangrijk vindt. Leg uit dat er aan de medewerkers persoonlijk feedback gegeven wordt. Benadruk dat persoonlijke resultaten niet in het werkgeversrapport worden opgenomen. Spreek op voorhand de timing af en ook wanneer je de resultaten gaat bespreken.


Sommige medewerkers hebben geen (professioneel) e-mailadres:

 • Ze kunnen een privé e-mailadres gebruiken om deel te nemen.
 • Je maakt voor hen een nieuw e-mailadres aan.
 • Het e-mailadres van een familielid of vriend kan worden opgeven. Weet wel dat het familielid of de vriend dan niet meer met zijn e-mailadres zal kunnen deelnemen aan Wellfie en dat de persoonlijke resultaten via dit e-mailadres raadpleegbaar zijn

Ik heb mijn medewerkers een week geleden uitgenodigd. Wat doe ik nu?

 • Log in en op het tabblad “opvolging” zie je hoeveel medewerkers al ingevuld hebben.
 • Via het tabblad “medewerkers uitnodigen” kan je een herinnering sturen.

Ik ben bepaalde mensen vergeten uit te nodigen, of ik kreeg pas later hun e-mailadres

 • Via het tabblad “medewerkers uitnodigen” kan je extra medewerkers toevoegen.

Er hebben voldoende medewerkers de vragenlijst ingevuld. Ik wil nu graag de resultaten zien.

 • Ga naar het tabblad “opvolging” en sluit af. Weet dat dit definitief is. Als er nadien nog mensen invullen, worden deze resultaten niet meer in uw werkgeversrapport opgenomen.

Ik heb een Wellfie-scan uitgevoerd in mijn bedrijf, wat nu?

 • Communiceer: laat weten hoe het verlopen is en wat de belangrijkste resultaten zijn. Ga in gesprek met de medewerkers om te zien hoe sterktes kunnen worden behouden of verder uitgebouwd en hoe verbeterpunten kunnen worden aangepakt.
 • Neem actie: spreek af wie wat gaat doen en volg dit samen op. Splits de acties op in kleine, haalbare to-do’s eerder dan megaprojecten op te starten.
 • Hou medewerkers regelmatig op de hoogte van de gerealiseerde acties.
 • Voor domeinen waarvoor je extra ondersteuning wil vraag je best advies aan experten. De partners van het project kunnen je hierbij de weg wijzen.

Ik beschik over het werkgeversrapport. Ben ik nu in orde voor wat betreft cao 104?

Het is een eerste stap in de goede richting. U kan de feedback als actiepunten opnemen in uw werkgelegenheidsplan oudere werknemers. Hier vindt u alvast een template. Wellfie kijkt veel ruimer dan enkel naar oudere werknemers . Een leeftijdsbewust welzijnsbeleid is voor iedereen in de onderneming belangrijk .

 


Ik wil meer weten over de werkgevers-en medewerkersvragenlijst

Je kan deze opvragen via info@wellfie.be


Hoe ziet een werkgeversrapport er uit?

Hier vindt u een link naar een voorbeeld (pdf)


Ik wil de instructiefilmpjes nog eens bekijken.

Hier vindt u de link naar het fimpje “Introductie”, “Hoe uitnodigen?” en “Hoe resultaten interpreteren?”.


Kan ik Wellfie op voorhand testen?

Met een bestaand e-mailadres kan je als werkgever slechts éénmaal de vragenlijst invullen en medewerkers uitnodigen. Wil je op voorhand al eens kennismaken met Wellfie en de tool doorlopen, gebruik dan een ander (of niet-professioneel) e-mailadres om in te loggen en de vragenlijst in te vullen. Ook medewerkers kunnen Wellfie slechts éénmaal gebruiken per e-mailadres. Dus: gebruik bij „testing”, zowel als werkgever en als medewerker, een ander e-mailadres.