FAQ

Is er een voorwaarde om mee te doen?

Er zijn geen formele voorwaarden om mee te doen. De tool is gratis ter beschikking van elke ondernemer die het belangrijk vindt dat de medewerkers gemotiveerd en gelukkig zijn in hun job. Bovendien is er geen externe ondersteuning nodig om gebruik te maken van Wellfie.


Kan een klein bedrijf ook mee doen?

 • Telt uw bedrijf minder dan 10 medewerkers?
  U kunt de medewerkers de vragenlijst laten invullen. Daarna krijgen ze persoonlijke feedback met tips. U krijgt als werkgever geen groepsresultaten om de anonimiteit van uw medewerkers te garanderen. Hoe kunt u dan op bedrijfsvlak actie ondernemen als u de groepsresultaten niet kent? U kunt na de invulronde uw medewerkers uitnodigen om de resultaten te bespreken. Ook de feedback op uw eigen persoonlijke vragenlijst kan een leidraad zijn om acties in uw bedrijf te ondernemen.
 • Telt uw bedrijf meer dan 10 medewerkers?
  Elke medewerker die meedoet krijgt persoonlijke feedback met tips na het invullen. U krijgt als werkgever een groepsrapport zodra er bij het afsluiten 10 medewerkers of meer de vragenlijst hebben ingevuld. Dit groepsrapport kunt u gebruiken als startpunt voor opvolging en actie.

Wat doe ik voor de bevraging?

Kondig aan wat u van plan bent en waarom u de bevraging belangrijk vindt. Leg uit dat er aan de medewerkers persoonlijke feedback gegeven wordt. Benadruk dat persoonlijke resultaten niet in het werkgeversrapport worden opgenomen. Spreek op voorhand de timing af en ook wanneer u de resultaten zal bespreken.


Sommige medewerkers hebben geen (professioneel) e-mailadres:

 • Ze kunnen een privémailadres gebruiken om deel te nemen.
 • U maakt voor hen een nieuw e-mailadres aan.
 • Het e-mailadres van een familielid of vriend kan worden opgeven. Weet wel dat het familielid of de vriend dan niet meer met zijn e-mailadres zal kunnen deelnemen aan Wellfie en dat de persoonlijke resultaten via dit e-mailadres raadpleegbaar zijn

Ik heb mijn medewerkers een week geleden uitgenodigd. Wat doe ik nu?

 • Log in en op het tabblad 'opvolging' ziet u hoeveel medewerkers de vragenlijst al ingevuld hebben.
 • Via het tabblad 'medewerkers uitnodigen' kunt u een herinnering sturen.

Ik ben bepaalde mensen vergeten uit te nodigen, of ik kreeg pas later hun e-mailadres

 • Via het tabblad 'medewerkers uitnodigen' kunt u extra medewerkers toevoegen.

Er hebben voldoende medewerkers de vragenlijst ingevuld. Ik wil nu graag de resultaten zien.

 • Ga naar het tabblad 'opvolging' en sluit af. Weet dat dit definitief is. Als er nadien nog mensen de vragenlijst invullen, worden deze resultaten niet meer in uw werkgeversrapport opgenomen.

Ik heb een Wellfie-scan uitgevoerd in mijn bedrijf, wat nu?

 • Communiceer: laat weten hoe het verlopen is en wat de belangrijkste resultaten zijn. Ga in gesprek met de medewerkers om te zien hoe sterktes kunnen worden behouden of verder uitgebouwd kunnen worden en hoe verbeterpunten kunnen worden aangepakt.
 • Neem actie: spreek af wie wat gaat doen en volg dit samen op. Splits de acties op in kleine, haalbare to do's eerder dan megaprojecten op te starten.
 • Hou medewerkers regelmatig op de hoogte van de gerealiseerde acties.
 • Voor domeinen waarvoor u extra ondersteuning wilt, vraagt u best advies aan experten. De partners van het project kunnen u hierbij de weg wijzen.

Ik beschik over het werkgeversrapport. Ben ik nu in orde voor wat betreft cao 104?

Het is een eerste stap in de goede richting. U kunt de feedback als actiepunten opnemen in uw werkgelegenheidsplan oudere werknemers. Hier vindt u alvast een template. Wellfie kijkt veel ruimer dan alleen naar oudere werknemers. Een leeftijdsbewust welzijnsbeleid is voor iedereen in de onderneming belangrijk .

 


Ik wil meer weten over de werkgevers-en medewerkersvragenlijst

U kunt deze opvragen via info@wellfie.be

.

Hoe ziet een werkgeversrapport er uit?

Hier vindt u een link naar een voorbeeld (pdf)

.

Ik wil de instructiefilmpjes nog eens bekijken.

Hier vindt u de link naar het fimpje “Introductie”, “Hoe uitnodigen?” en “Hoe resultaten interpreteren?”.

.

Kan ik Wellfie op voorhand testen?

Met een bestaand e-mailadres kunt u als werkgever slechts één keer de vragenlijst invullen en medewerkers uitnodigen. Wilt u op voorhand al eens kennismaken met Wellfie en de tool doorlopen? Gebruik dan een ander (of niet-professioneel) e-mailadres om in te loggen en de vragenlijst in te vullen. Ook medewerkers kunnen Wellfie slechts één keer gebruiken per e-mailadres. Dus: gebruik bij de test, zowel als werkgever en als medewerker, een ander e-mailadres.