Registratie Werkgevers

Bedrijf


Wie kan Wellfie verantwoordelijke zijn?

De Wellfie verantwoordelijke dient de vragenlijst te beantwoorden vanuit het werkgeversperspectief en neemt ook de verdere organisatie van het project op zich.
De Wellfie verantwoordelijke bekleedt bij voorkeur één of meerdere van de volgende functies:
  1. werkgever
  2. medewerker HR- of personeelsdienst
  3. interne preventieadviseur


Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij de wetgever ons hiertoe verplicht. De wet op de privacy bepaalt dat u inzage hebt in uw persoonlijke gegevens die in ons bestand zouden aanwezig zijn. U hebt hierbij het recht op inzage en verbetering van de gegevens. De Wellfie-partners zullen deze informatie op een strikt confidentiële manier behandelen en zullen deze louter voor doeleinden van intern beheer, binnen het kader van wetenschappelijk onderzoek en eventuele verdere opvolging aanwenden. Enkel uw administratieve gegevens zullen gebruikt worden voor verdere opvolging.
×