Experten achter Wellfie

Is een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België. Een ‘referentie in de preventie’. Als promotor van het ‘Wellfie’-project wil Groep IDEWE een maatschappelijke meerwaarde bieden door het verbeteren van het werkklimaat en het verhogen van de arbeidsparticipatie van medewerkers in alle leeftijdsgroepen. De input voor de onderdelen arbeidsgeneeskunde, ergonomie, psychosociale aspecten en leefgewoonten werd door Groep IDEWE aangebracht.
www.idewe.be

Ondersteunt bedrijven en instellingen in hun totale HR-beleid. Als partner in de ontwikkeling van de ‘Wellfie’ wil Acerta bijdragen aan het verhogen van de arbeidstevredenheid en zelfontwikkeling van medewerkers in alle leeftijdsgroepen. De aanbevelingen om een gericht HR-beleid te voeren met aandacht voor competenties en het talent van medewerkers werden door Acerta Consult aangereikt, evenals de informatie over sociaal recht, mogelijke overheidssteun en personeelsfiscaliteit. Meer dan 100 medewerkers staan klaar om verder advies, informatie en operationele ondersteuning te verlenen aan ondernemingen bij het uitbouwen en realiseren van een duurzaam personeelsbeleid.
www.acerta.be
ETION is het forum voor geëngageerd ondernemen. Beslissingsnemers ontmoeten er elkaar en anderen, om ervaring en kennis uit te wisselen over waar we fundamenteel en op lange termijn naar toe willen. Waardengericht ondernemerschap is nodig voor duurzaam succes en vertrekt vanuit een geïntegreerde kijk op individu, organisatie en samenleving.
www.etion.be