Samen bouwen aan het werkvermogen

Uw medewerkers met goesting aan het werk houden.

Wat is Wellfie?

Totaalbeeld werkvermogen

De gratis online tool Wellfie geeft u als werkgever snel en eenvoudig een totaalbeeld van het werkvermogen binnen uw onderneming. Wellfie helpt het werkvermogen bij de medewerkers te verbeteren, zodat zij zo lang mogelijk productief en met zin aan het werk blijven. Dit is belangrijk in het kader van werkbaar werk.

Wellfie scant én adviseert

U als werkgever en elke medewerker die de scan invult, krijgen meteen aangepaste tips en suggesties om het werkvermogen te verbeteren. Bouwen aan het werkvermogen is immers een gedeelde verantwoordelijkheid: u biedt kansen en middelen, de medewerker koestert zijn gezondheid en werkt mee aan een goed werkklimaat.

Lange termijn

De resultaten uit de Wellfie groepsrapporten kan u gebruiken als basis voor het verplichte werkgelegenheidsplan in het kader van cao 104. Bovendien kan u Wellfie ook op lange termijn inzetten om progressief het leeftijdsbewust personeels-en welzijnsbeleid te verbeteren.

Belangrijk om te weten

 • Gebruik van Wellfie is volledig gratis!
 • Wellfie is een eenvoudige tool en kan zonder externe hulp worden gebruikt
 • Wellfie bevat zowel een werkgevers- als een medewerkersvragenlijst
 • Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten
 • Resultaten zullen nooit herleid kunnen worden naar individuele medewerkers. Anonimiteit is verzekerd!
 • Indien er toch iets fout loopt of u heeft een dringende vraag kan u steeds de helpdesk contacteren via info@wellfie.be

Hoe werkt het?

Met "Wellfie" bouwen werkgevers en medewerkers samen aan het werkvermogen zodat iedereen met plezier zijn job kan (blijven) uitoefenen. Bouwen of verbouwen hoeft niet complex te zijn. Werkvermogen en de factoren die er een invloed op hebben werden door de Finse professor Ilmarinen voorgesteld als een huis. Het dak is het werkvermogen, dat steunt op vier verdiepingen: gezondheid, competenties, waarden en werk. Een sterk werkvermogen ontstaat wanneer de vier verdiepingen stevig en verbonden zijn. Kan het huis van uw onderneming ook het noodweer trotseren?

Voor elke medewerker wordt nagegaan hoe stevig de verschillende verdiepingen in zijn "Huis van werkvermogen" zijn. Hij dient hiervoor de medewerkers-vragenlijst in te vullen. Het huis zal er sterk en fris uitzien als de vier verdiepingen stevig en goed onderhouden zijn en het dak (werkvermogen) goed kunnen ondersteunen.
Uw medewerker ziet onmiddellijk wat er goed gaat of wat er beter kan: meteen na het invullen van de vragenlijst krijgt hij gerichte en persoonlijke tips en adviezen om zijn "Huis van werkvermogen" te stabiliseren of eventueel te verbouwen.

U als werkgever ontvangt naast gerichte feedback (op uw eigen vragenlijst) ook een groepsrapport met een overzicht van de resultaten van de medewerkers. Dit zijn groepsresultaten, de resultaten zullen nooit herleid kunnen worden naar individuele medewerkers. Anonimiteit is verzekerd!
Het is mijn droom dat elke medewerker ambassadeur voor ons bedrijf wordt. En dat zal maar gebeuren als iedereen hier goed in zijn vel zit.
Norriq wil mensen laten uitblinken in hun kerncompetenties zodat ze samen met andere schitterende collega’s het verschil kunnen maken bij onze klanten. Zo dragen we bij aan de transformatie van vele verschillende branches door nieuwe zakelijke oplossingen te implementeren, en helpen we onze klanten dé referentie te zijn in hun domein.
Wellfie geeft ons op een eenvoudige manier zicht op de betrokkenheid en bevlogenheid van onze medewerkers. Leidinggevenden en medewerkers krijgen ook tips waarmee ze direct aan de slag kunnen.
Wellfie betrekt alle domeinen gerelateerd aan 'werkbaar werk’. Ook medewerkers krijgen waar voor hun' inspanningen’.

Deelnemen aan Wellfie?

U bent werkgever:

 1. U registreert zich.
 2. U vult de werkgeversvragenlijst in en ontvangt onmiddellijk beleidsfeedback.
 3. U nodigt uw medewerkers uit om eveneens een vragenlijst in te vullen.
 4. U ontvangt beleidsfeedback en een groepsrapport met de resultaten van uw medewerkers, als leidraad om acties te ondernemen INDIEN u beschikt over 10 ingevulde medewerkersvragenlijsten. Uw medewerkers ontvangen persoonlijke feedback.
  -of-
  U ontvangt beleidsfeedback maar geen groepsrapport met de resultaten van uw medewerkers indien u beschikt over minder dan 10 ingevulde medewerkersvragenlijsten. Uw medewerkers ontvangen persoonlijke feedback.

U bent medewerker

 1. U kan inloggen op dit platform via een persoonlijke link die u van uw werkgever ontvangt.
 2. U vult de medewerkersvragenlijst in en ontvangt onmiddellijk individuele feedback